Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

latest

Εδώ και τώρα δημοψηφίσματα...στους δήμους και στην χώρα!

Διότι μέσα ἀ πό τό δημοφήφισμα ἀ ποδεικνύεται ὃ τι κράτος ε ἶ ναι ὁ δ ῆ μος ἢ λαός. Ὃ ταν μιλ ᾶ με γιά δημοκρατία, ἐ ννο ῦ με γιά ...


  • Διότι μέσα πό τό δημοφήφισμα ποδεικνύεται τι κράτος εναι δμος λαός.
  • ταν μιλμε γιά δημοκρατία, ννομε γιά τό κράτος το δήμου .

Κράτος εναι δμος διαφορετικά λαός, ποος ποτελε πρωτογεν πηγή ξουσίας  ποία παράγει δίκαιο μέσω κπροσώπων τούς ποίους ξουσιοδοτε για να παράγουν και φαρμώζουν μέσα σέ πλαίσια καθορισμένα.

ταν μέ ποιονδήποτε τρόπο πονομεύεται παραβιάζεται θέλησις το λαο σέ λα τα νομοθετικά καί κτελεστικά πεδία, παύει νά σχύει τό κράτος το δήμου.

Τότε κυβερνον λιγάρχες ο ποίοι γιά νά παραπλανον τούς πολίτες, φορον προβιές πού τίς νομάζουν "δημοκρατία"...

Βασικός κανόνας γιά να λειτουργήσει κάθε δημοκρατία, γνήσια πό μορφή προβις, εναι τά καθορισμένα ατά πλαίσια πού νομάζουν σύνταγμα.

Σέ
λα τά πραγματικά δημοκρατικά συντάγματα καθορίζονται ατόνομα θεσμός τν δημοψηφισμάτων γιά να ποδειχθε μέσα πό ατά πραγματική κυριαρχία το λαο.

Στό δικό μας σύνταγμα, καθορίζεται με προϋπόθεσι τήν πλειοψηφία τν 151 180 βουλευτν, νάλογα με τήν περίπτωσι.

Δηλαδή ντί να κατοχυρωθε χωρίς ρους καί προϋποθέσεις συμμετοχή το λαο ς κράτος (= δύναμις, σχύς ) πρωτογενος ξουσίας σέ λα τά σημαντικά θέματα πού φορον τήν πιβίωσί του καί τήν ποιότητα τς ζως του, ποφασίζουν γι΄ατόν μία σήμαντη μειοψηφία πού στηρίζεται σέ πλασματικές πλειοψηφίες.

ς τό δομε ...

Τό πίπεδο τν πολιτικν μας ο ποίοι παρτίζουν να πό τά λίγα κομματικά κράτη στόν κόσμο, φερε τήν πατρίδα μας σέ πλαίσια τριτοκοσμικά στην νάπτυξι, στήν ξιοκρατία, στήν παιδεία, στόν πολιτισμό, σέ λους τούς τομες.

τσι ζωή γινε φόρητη εδικά γιά τόν πολίτη πού σκέπτεται, μέ ποτέλεσμα  να σημαντικό ποσοστό πολιτν νά λέει ΟΧΙ σέ ατό τό φαλο πολιτικό σύστημα τό ποο καταψηφίζει μέσα πό μαζική ποχή πού φθάνει σχεδόν στό 50% στίς θνικές κλογές.

πό τό πόλοιπο 50%, κάθε πολίτης μέσα στήν πελπισία καί σύγχυσι πό τόν ρυμαγδό τν ψευδν πληροφοριν με τίς ποες βομβαρδίζεται καθημερινά, ψάχνει νά βρε πό τά κακά, τό μικρότερο κακό... Δηλαδή ψηφίζει τόν να γιά να καταψηφίσει τόν λλον...

τσι, κάποιο πολιτικό κόμμα πού θά θεωρηθε το μικρότερο κακό, θά πάρει κάποια πλειοψηφία μέσα πό τό πολοιπο 50% ποία ν δ εναι 40%, στό σύνολο τν ψηφοφόρων εναι 20%. !

Δηλαδή, ατό τό 20% πού κυβερν μέ πλασματικές δυνάμεις, εναι ατό πού διαχειρίζεται αθαίρετα καί καταχρηστικά τήν ξουσιοδότησι το λαο.

Καί
πειδή σύμφωνα μέ τίς θικές τουλάχιστον ρχές, χει πογραφε κάποιο συμβόλαιο νάμεσα σε ψηφοφόρο καί σέ ατήν τήν πλασματική πλειοψηφία καί τό ποο συμβόλαιο ποτελε τό πρόγραμμα το κόμματος, θά φειλε τό κόμμα να τίς φαρμώσει στήν πρξι.

ν ο περιστάσεις δηγοσαν σε δυσκολίες, θά φειλε να καλέσει τόν λαό   σέ δημοψήφισμα γιά να κφράσει τήν θέλησι του ς πρωτογενής πηγή ξουσίας πού ξουσιοδότησε.

Δέν τό πραξε οτε χθές, οτε σήμερα !

Εδικά ταν...

1ον Διέλυε τον στορικό θεσμό τν δήμων καί κοινοτήτων γιά να φτιάξει τα σημερινά οκονομικά διφγα καί χαώδη τέρατα !

2ον ποφάσιζε να μς βάλει στήν Ερώπη τς πιστημονικς ληστείας καί δουλώσεως.

3ον Μς φαίρεσε τήν σχ τς νεξαρτησίας μας πού ταν δραχμή καί μς ποδούλωσε στήν δυναστεία το ξένου ερώ.

4ον ποφάσιζαν να φορτωθομε στίς πλάτες μας τό τεράστιο χρέος τν 250  δισεκατομυρίων ερώ γιά να τό χαρίσουμε στούς τραπεζίτες με πρόσχημα τήν "νακεφαλαιοποίησι" .

5ον ποφάσιζαν τήν κατάργησι τν συνόρων καί τήν μετατροπή το στρατο πό φύλακα σέ πηρέτη τν παράνομων εσβολέων.

Μία φορά βέβαια τούς ξέφυγε καί μς ρώτησαν... Τότε τό 2015, γιά να ναδιπλωθον τακτα στήν συνέχεια καί τό περήφανο ΟΧΙ, να τό μετατρέψουν ς θλιοι ναιναίκοι σέ ταπεινότατο ναί ...

λλά σ'αύτο τό δημοψήφισμα, πεδείχθη τι λαός εναι ζωντανός ταν χει να περασπιστε τα δικαιώματα του διότι συμμετοχή του φθασε στό 62.5 % μέσα πό τήν ποία σέ ποσοστό 61,31 επε περήφανα ΟΧΙ στούς "δανειστές"!

ναφέραμε λοιπόν τήν "τερατώδη Τοπική Αυτοδιοίκησι".

Διότι ν δέν σχυε χαρακτηρισμός, πρτοι ο δήμαρχοι με τά δημοτικά συμβούλια θα εχαν καλέσει τίς τοπικές κοινωνίες ν δέχονται να φιλοξενον αθαίρετους εσβολες σέ στρατόπεδα, ξενοδοχεα καί δημόσια κτίρια τς περιοχς τους.

Πρτοι ο δήμαρχοι θα εχαν διαμαρτυρηθε με δημοψηφίσματα ν δέχονται να ξοντώνωνται μέ θλιες κυβερνητικές ποφάσεις ο διοι ο πολίτες τούς ποίους μεσα κπροσωπον, τήν δια στιγμή πού γιά τόν παράνομο εσβολέα προβλέπεται κατώτατο γγυημένο εσόδημα τό ποο δέν χει οτε στά νειρά του λληνας πολίτης καί ποος καλεται να τό διασφαλίσει στόν λλον μέσα πό βάρβαρες δολοφονικές φορολογικές πελάσεις !

Δημοψήφισμα λοιπόν , δ καί τώρα !

1ον ν δεχόμαστε ς λαόςτήν κατάργησι τών συνόρων και τήν ποδοχή στίς περιοχές μας σων παράνομα μπαίνουν στήν χώρα.

2ον Δημοψήφισμα  ν  θέλουμε τόν στρατό φύλακα τν συνόρων διεκπεραιωτή ατν πού τά παραβιάζουν .

Δημοψήφισμα πό τούς δήμους, δημοψήφισμα πό τήν βουλή καί τόν πρόεδρο τς δημοκρατίας γιά να ποδείξουν τι χουν τήν συναίσθησι τς μειοψηφικς τους ποδομς καί τι ναγνωρίζουν στόν λαό τήν πρωτογεν του ξουσία.

Διότι μέσα πό τό δημοφήφισμα ποδεικνύεται τι κράτος εναι δμος λαός.
Διαφορετικά, χει καταλυθε δημοκρατία καί κανένας δέν χει ποχρέωσι να σεβαστε τίς αθαιρεσίες τν λίγων σέ λη τους τήν κτασι...


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μπορείτε να γράψετε και να σχολιάσετε τα πάντα, αλλά αν το κείμενο σας περιέχει υβριστικούς χαρακτηρισμούς σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δημοσιεύεται. Σε περίπτωση καθυστέρησης δημοσίευσης των σχολίων ζητούμε συγνώμη και παρακαλούμε να μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Με σεβασμό και εκτίμηση η διαχείριση του ιστολογίου