Οι μεταρρυθμίσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδια, στη στρατιωτική θητεία, η «φινλανδοποίηση» και το «φινλανδικό μοντέλο»… - Ελλήνων Αφύπνιση

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
{fbt_classic_header}

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

latest

Οι μεταρρυθμίσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδια, στη στρατιωτική θητεία, η «φινλανδοποίηση» και το «φινλανδικό μοντέλο»…

  Αποτελεί το «φινλανδικό μοντέλο» στρατιωτικής θητείας το καταλληλότερο μοντέλο για την υιοθέτηση από την χώρα μας; Με την πρώτη γρήγορη σύ...

 


Αποτελεί το «φινλανδικό μοντέλο» στρατιωτικής θητείας το καταλληλότερο μοντέλο για την υιοθέτηση από την χώρα μας; Με την πρώτη γρήγορη σύγκριση, φαίνεται ότι η Ελλάδα και η Φιλανδία δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες γεωστρατηγικές προκλήσεις.


 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια καθαρή υπαρξιακή απειλή που προέρχεται από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία εμπλέκει κάθε διαθέσιμο μέσο στην επίτευξη του σκοπού της. Αυτός δεν είναι άλλος από την αποστέρηση κρίσιμων πλουτοπαραγωγικών πηγών σε πρώτη φάση, και η πλήρης «εξαφάνιση» σε δεύτερη φάση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές στη χώρα μας ακούγεται η λέξη «Φιλνλαδοποίηση» (όχι με τη θετική έννοια)! Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα έπρεπε να είχαν προβληματίσει, πολύ πριν προταθεί το φιλανδικό μοντέλο. Οι απαιτήσεις και η οπτική για το τι σημαίνει άμυνα, στις περιπτώσεις Φιλανδίας και Ελλάδας, επίσης δεν είναι ίδιες.

 

 

Γράφει ο Ιωάννης Αθ. Κόντης

Υποστράτηγος ε.α.

 

 

Τι είναι η «φινλανδοποίηση»;

 

         Η Φινλανδοποίηση είναι όρος στην διεθνή πολιτική σκηνή, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση στην οποία περιήλθε η Φινλανδία μετά το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, δηλαδή στην διατήρηση της εδαφικής της ανεξαρτησίας ύστερα από ακρωτηριασμό πού υπέστη, αλλά με τίμημα την πειθήνια στάση της στην Σοβιετική Ένωση.

         Με άλλα λόγια είναι ο περιορισμός των αποφάσεων της εξωτερικής πολιτικής σε ένα μικρό κράτος από μια δυνατή γειτονική χώρα (όπως η Φινλανδία ήταν περιορισμένη από την πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου).

         Συμπερασματικά είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία, μια ισχυρή χώρα αναγκάζει μια μικρότερη γειτονική χώρα να συμμορφώνεται με τους κανόνες εξωτερικής πολιτικής της ισχυρής χώρας, επιτρέποντας της ταυτόχρονα να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και το δικό της πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Η υιοθέτηση αυτής της στάσης ήταν απότοκο του φόβου ότι η μικρή χώρα οδηγούμενη σε σύρραξη με τη γείτονά της θα χάσει πολλά περισσότερα.

         Ο όρος θεωρείται γενικά υποτιμητικός.

 

Τι εννοούμε όταν λέμε για το "φινλανδικό μοντέλο" στρατιωτικής θητείας;

 

         Είναι το σύστημα στρατιωτικής θητείας το οποίο επέλεξε το κράτος της Φιλανδίας για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των πολιτών του, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους της χώρας αυτής.

 

Ποιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του «φινλανδικό μοντέλο» στρατιωτικής θητείας;

 

         Στην ιστοσελίδα του φινλανδικού στρατού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω, σχετικά με τη στρατιωτική θητεία στη χώρα:

 

         α) Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Φινλανδίας, κάθε Φινλανδός πολίτης είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στην εθνική άμυνα.

         β) Κάθε άνδρας Φιλανδός πολίτης ηλικίας 18-60 ετών είναι υπόχρεος για στρατιωτική θητεία, ενώ οι γυναίκες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση.

         γ) Ο υπόχρεος για στρατιωτική θητεία πρέπει να εκπληρώσει είτε ένοπλη ή άοπλη στρατιωτική θητεία είτε μη στρατιωτική (πολιτική) θητεία.

         δ) Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, οι στρατεύσιμοι λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας, κατατάσσονται στην εφεδρεία των φινλανδικών αμυντικών δυνάμεων.

         ε) Μετά τη στρατιωτική θητεία, οι απόστρατοι εγγράφονται στην εφεδρεία. Οι βαθμοφόροι παραμένουν στην εφεδρεία έως ότου συμπληρώσουν τα 50 τους χρόνια και λαμβάνουν το πολύ 80 ή 150 ημέρες εκπαίδευσης/επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της εφεδρείας τους.

         στ) Οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί παραμένουν στην εφεδρεία μέχρι να συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λάβουν το πολύ 200 ημέρες επιμορφωτικής εκπαίδευσης. Κάθε άνδρας ηλικίας 18-60 ετών ανήκει στη βοηθητική εφεδρεία.

         ζ) Η στρατιωτική θητεία στη Φινλανδία διαρκεί ανάλογα με την λαμβανόμενη εκπαίδευση, ήτοι υπάρχει στρατιωτική θητεία η οποία διαρκεί: 165, 255 ή 347 ημέρες. Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται για απλά στρατιωτικά καθήκοντα υπηρετούν για 165 ημέρες. Όσοι εκπαιδεύονται για καθήκοντα που απαιτούν ειδικές δεξιότητες καθώς και όσοι ολοκληρώνουν την άοπλη υπηρεσία, υπηρετούν για 255 ημέρες. Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται για να γίνουν αξιωματικοί, υπαξιωματικοί ή για τα πιο απαιτητικά ειδικά καθήκοντα στην ιεραρχία, υπηρετούν 347 ημέρες. Η μη στρατιωτική θητεία διαρκεί 347 ημέρες.

         η) Η στρατιωτική θητεία παρέχει στους στρατεύσιμους στρατιωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Στη στρατιωτική θητεία, οι στρατεύσιμοι μπορούν επίσης να μάθουν χρήσιμες καθημερινές δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες και να αποκτήσουν τεχνογνωσία και για την επαγγελματική ζωή. Στόχος είναι να μπορούν οι στρατεύσιμοι να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες δεξιότητες και τις γνώσεις τους στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Η ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία επιτρέπει τους στρατευσίμους να υποβάλλουν αίτηση για καθήκοντα διαχείρισης κρίσεων και στρατιωτικά επαγγέλματα.

         θ) Η ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται, (ημερομίσθιο), για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας είναι κλιμακωτή, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας:

5,90 ευρώ (1-165 ημέρες)

9,80 ευρώ (166-255 ημέρες)

13,65 ευρώ (256-347 ημέρες)

Οι γυναίκες λαμβάνουν επίδομα εξοπλισμού 1,50 ευρώ ημερησίως για την κάλυψη των εξόδων που δεν καλύπτονται από τις φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις, όπως, για παράδειγμα, εσώρουχα.

         ι) Οι φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις βασίζονται στην καθολική στράτευση των ανδρών. Όλοι οι άνδρες άνω των 18 ετών υποχρεούνται να υπηρετήσουν 165, 255 ή 347 ημέρες. Ετησίως εκπαιδεύονται περίπου 27.000 στρατεύσιμοι.

         ια) Περίπου το 80% των Φινλανδών ανδρών πολιτών ολοκληρώνουν τη θητεία τους. Έτσι, η Φινλανδία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στράτευσης, μαζί με χώρες όπως η Σιγκαπούρη, το Ισραήλ, η Αρμενία, η Νότια Κορέα, η Τουρκία, η Εσθονία και η Βόρεια Κορέα.

         ιβ) Οι στρατεύσιμοι λαμβάνουν πρώτα βασική εκπαίδευση (8 εβδομάδες), μετά την οποία κατανέμονται σε διάφορες μονάδες για ειδική εκπαίδευση.

         ιγ) Όλοι οι άρρενες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην εκδήλωση στράτευσης του δήμου κατοικίας τους το φθινόπωρο του έτους που συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια. Οι Φινλανδικές Δυνάμεις Άμυνας αποστέλλουν στους νέους επίσημη πρόσκληση για την εκδήλωση αυτή, μαζί με ένα πακέτο πληροφοριών.

         ιδ) Πριν από την εκδήλωση στράτευσης, ο άνδρας πρέπει να επισκεφθεί έναν δημοτικό γιατρό για να κάνει μια φυσική εξέταση. Η εκδήλωση στράτευσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα για όλους τους άνδρες της ηλικιακής ομάδας του δήμου. Σε πόλεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τα άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 18 τους έτη χωρίζεται σε διαφορετικές ημέρες με βάση τα πρώτα γράμματα του επωνύμου.

 

 

Ποιές μεταρρυθμίσεις θα φέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, στη στρατιωτική θητεία, μαζί με το «φινλανδικό μοντέλο»;

 

         Ο κ. κ.Νίκος Δένδιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε την 19.01.2024 δήλωσε:

         α) Μικρή στρατιωτική θητεία με σκληρή εκπαίδευση, εκμάθηση των οπλικών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών και επανεκπαίδευση κατά διαστήματα.

         β) Πρέπει οι Ένοπλες Δυνάμεις να εξελιχθούν γιατί αντιμετωπίζουν μεγάλες και υπαρκτές απειλές. Έχουμε τρεις πολέμους γύρω μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

         γ) Το πρότυπο στρατιωτική θητείας που επιλέχθηκε, είναι αυτό της Φινλανδίας. Γι’ αυτόν τον λόγο θα ταξιδέψει τον επόμενο μήνα στο Ελσίνκι. Θα ακολουθηθεί «κατ’ αρχάς, το φινλανδικό μοντέλο, προσαρμόζοντάς το στις δικές μας ανάγκες» που σημαίνει, «η θητεία να προσδίδει δυνατότητες στον οπλίτη, αλλά επίσης να του παρέχει τακτική επανεκπαίδευση, ώστε να είναι ενσωματωμένος σε μια μονάδα στην οποία να μπορεί να λειτουργήσει και στο μέλλον, παρακολουθώντας τα νέα οπλικά συστήματα, τα νέα δόγματα, τις νέες δυνατότητες».

         δ) Είπε: «πρέπει οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να εξελιχθούν, να παρακολουθήσουν τους καιρούς, διότι αντιμετωπίζουμε υπαρκτές και μεγάλες απειλές», και ότι οι τρεις τομείς των μεταρρυθμίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι: «τα οπλικά συστήματα, η καινοτομία, δηλαδή να παράξουμε και να αγοράζουμε και ελληνικά συστήματα και να μετέχουμε και σε συμπαραγωγές εκτός της χώρας, και το ανθρώπινο δυναμικό μας».

         ε) «Να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά επειδή εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιστεύει στο στρατό των πολιτών -και πρέπει να σας πω πως νομίζω και ότι το πιστεύει η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της-, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και τη θητεία, να μετατρέψουμε τη "θητεία-αγγαρεία" σε μία "θητεία-ευκαιρία". Δηλαδή, να δημιουργούμε εκπαιδευμένους πολίτες και όσοι από αυτούς θέλουν, να μετέχουν σε έναν κύκλο εφεδρείας, σε τακτά χρονικά διαστήματα επανεκπαίδευση, που να καθιστά πιο αξιόμαχους τους ίδιους και μεγαλύτερες τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων».

         στ) Εξήγησε ότι: "θα υιοθετηθεί το φινλανδικό μοντέλο, όχι σε ό,τι αφορά τους μήνες θητείας, αλλά όσον αφορά το συνδυασμό εντατικής εκπαίδευσης με μετεκπαίδευση στην εφεδρεία". Επανέλαβε ότι: «επιλέξαμε το φιλανδικό μοντέλο για τη θητεία το οποίο θα προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα». Είπε: «Έχουν μικρή σχετικά στρατιωτική θητεία, με πολύ όμως σοβαρό κύκλο εκπαίδευσης. Μιλάμε για θητείες που υπολείπονται ακόμα μερικές φορές και των εννέα μηνών, σε μερικές περιπτώσεις όμως στελεχών τους μπορεί και να τον υπερβαίνουν. Λοιπόν, λίγοι μήνες, σκληρής εκπαίδευσης, όμως, όχι αγγαρείας, όχι σκοπιές, αλλά εκπαίδευσης, βαριάς εκπαίδευσης». «Όσο περισσότερο μένει κανείς, αν η θητεία δεν είναι χρήσιμη, απλώς χάνει τον δικό του χρόνο και το χρόνο του ελληνικού στρατεύματος. Εάν η θητεία είναι χρήσιμη, ο υπάρχων χρόνος είναι απολύτως επαρκής».

         ζ) Το τρίπτυχο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση σε θέματα συντήρησης των αεροσκαφών C-130, των ελικοπτέρων Super Puma και των φρεγατών.

         η) Είπε: «έχουμε έρθει σε επαφή με τον ΣΕΒ και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις και έχουμε χαρτογραφήσει ποια επαγγέλματα ζητά η ελληνική οικονομία και η ελληνική αγορά ώστε η θητεία να δώσει ψηφιακές δεξιότητες σε αυτούς που θελήσουν να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και προσόντα στους ανθρώπους αυτούς -στην πλειοψηφία- που θα βγουν στην αγορά. Η πρόθεσή μας είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών στο Στράτευμα».

         θ) «τις επόμενες ημέρες θα εμφανίσουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για την καινοτομία, για τη δημιουργία ενός κύκλου, ενός οικοσυστήματος το οποίο θα αναπτύσσει τις δυνατότητες και των ελληνικών startups, αλλά και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ώστε επιτέλους να μπορούμε να έχουμε ελληνική παραγωγή ή συμπαραγωγή προϊόντων. Θα δεσμεύσω συγκεκριμένο ποσό του αμυντικού μας προϋπολογισμού, ο οποίος θα διατίθεται υποχρεωτικά για την απόκτηση ελληνικών προϊόντων ή και ελληνικών προϊόντων. Μικρό ποσό στην αρχή, μεγαλύτερο σιγά- σιγά. Θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τη σύσταση Σώματος Πληροφορικής».

         ι) Για την αναδιοργάνωση των μονάδων είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε ίσως περισσότερους σχηματισμούς από ό,τι έχει ο αμερικανικός στρατός. Δεν είναι θέμα να κλείσουν, αλλά πώς θα αξιοποιηθούν».

         ια) Ανέφερε:

         - «Το πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και κρίσης στον αξιωματικό, ώστε να μπορεί υπό συνθήκες να αναλάβει πρωτοβουλία λήψης απόφασης από το χαμηλό επίπεδο, το επίπεδο της διμοιρίας, στο επίπεδο του λόχου και να μην περιμένουμε εξ ύψους τη "φώτιση". Ο οποιοσδήποτε αξιωματικός να έχει το θάρρος της γνώμης του στο επίπεδο του σχεδιασμού. Προς τούτο, θα φροντίσουμε να γίνονται διδακτορικά και έρευνα, πρωτογενής έρευνα στις στρατιωτικές σχολές».

         - Υπάρχει ένας σχεδιασμός ώστε κατά τις κρίσεις των αξιωματικών ο μεγαλύτερος αριθμός να διασώζεται μέσα από μία παράλληλη επετηρίδα και ένας μικρός αριθμός ο οποίος το επιδιώκει, το θέλει, το επιθυμεί και έχει τα προσόντα, μόνο αυτός να μπαίνει στον κλειστό κύκλο, ένα numerus clausus που οι κρίσεις να οδηγούν και σε αποστρατεία.

         - Για την συμμετοχή φρεγάτας στη διεθνή αποστολή για την περιφρούρηση θαλασσίου χώρου στην Ερυθρά Θάλασσα ως διαδικασία προστασίας των ελληνικών κατ΄ αρχήν συμφερόντων, είπε: «Δεν μπορούμε να είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη στο εμπορικό ναυτικό στον πλανήτη, δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα που διεκδικεί σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας, δεν μπορούμε να είμαστε μία χώρα η οποία ισχυρίζεται ότι οι θαλάσσιες οδοί επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτές και από την άλλη οποτεδήποτε δημιουργείται κρίση να παρακολουθούμε τους άλλους και να μην αρθρώνουμε λόγο».

         - Ανήγγειλε δημιουργία Διεύθυνσης, με επικεφαλής Αντιστράτηγο (ο οποίος έχει τοποθετηθεί), με ειδικές μονάδες κατάλληλα εκπαιδευμένες, οι οποίες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως της Θεσσαλίας, να μπορούν αμέσως να συνεισφέρουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών.

         - Για την κατάσταση στη βάση ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο, η οποία βρίσκεται "κάτω από το νερό" είπε: «Θα πάρει καιρό (σ.σ. η αποκατάσταση) και θα υπάρξει και μελέτη εάν πρέπει να παραμείνει ή δεν πρέπει να παραμείνει. Εάν έχει υπάρξει λάθος ή υπήρξε σχεδιασμός επί τη βάσει άλλων συνθηκών περιβάλλοντος που τώρα πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Υπάρχουν δυο πιθανότητες. Ή να ενισχύσουμε τα αντιπλημμυρικά έργα εάν θεωρούμε ότι είναι βιώσιμη η συγκεκριμένη βάση ή να μετακινήσουμε τη βάση, όταν θα φύγουν τα νερά. Πάντως το φαινόμενο το μελετάμε ήδη, διότι δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε βεβιασμένη απόφαση. Δεν πρέπει».

         - Για το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού είπε: «Δεν αναστείλαμε κανένα από τα συμβόλαια ή τα συστήματα τα οποία έχουμε παραγγείλει. Όμως, από εδώ και πέρα το τι θα κάνουμε θα μπει σε μια στενή αξιολογική χρήση, ώστε το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου να έχει την καλύτερη και τη μεγαλύτερη απόδοση επί του πεδίου. Θα υπάρξει μια προτεραιοποίηση σε συμπαραγωγές και παραγωγές. Δεν θέλουμε απλώς να είμαστε αγοραστές και καταναλωτές οπλικών συστημάτων. Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε ένα αριθμό από τις υπάρχουσες φρεγάτες μας, οι οποίες πράγματι έχουν κάποια χρόνια πάνω τους. Από εκεί και πέρα, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τη φρεγάτα νέας γενιάς. Όμως αυτό το πλοίο επόμενης γενεάς είναι ένα πλοίο στο οποίο η Ελλάδα πρέπει να έχει συμμετοχή στο σχεδιασμό του. Υπάρχουν, όμως, και τα αυτονόμως κινούμενα. Αυτονόμως κινούμενα στη θάλασσα, αυτονόμως κινούμενα κάτω από τη θάλασσα. Πρέπει, επιτέλους, να μπούμε και σε αυτές τις τεχνολογίες».

         - Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά για το εξοπλιστικό πρόγραμμα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, ο υπουργός επισήμανε: «Η Ελλάδα θα έχει ένα σχεδιασμό που θα της επιτρέπει πάντοτε να προασπίσει την εθνική της ασφάλεια και την ανεξαρτησία της. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια κούρσα ανόητων εξοπλισμών, μεγαλομανών ιδεών. Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική δύναμη. Δεν έχει κανένα σκοπό να επιτεθεί σε οιονδήποτε. Άρα λοιπόν, και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου πρέπει να αξιολογείται πώς θα δαπανηθεί και αυτό κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάμε στην ιδέα ότι είμαστε υπερδύναμη. Δεν είμαστε. Είμαστε μια μικρή σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα και θα εκμεταλλευτούμε και το τελευταίο ευρώ».

         - Για τα μεταφορικά αεροσκάφη C130 : «Δεκαπέντε C130 παραμένουν στο εργοστάσιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για χρόνια. Ο στόχος μας είναι μέσα σε αυτό τον χρόνο, το 2024, με το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ να φτάσουμε σε έναν αριθμό μεταγωγικών αεροσκαφών που να επιτρέπει στη χώρα να λειτουργήσει και τις Ένοπλες Δυνάμεις να λειτουργήσουν».

         - Για τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης Super Puma: «Αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα πρόγραμμα με το οποίο προσπαθούμε να επαναφέρουμε όσα μπορούν να επανέλθουν. Όμως πάλι αντιμετωπίζουμε ακριβώς το πρόβλημα του μεγάλου κόστους συντήρησης και της ανάγκης τελικά να δούμε τι μπορεί να συντηρηθεί και τι πια δεν μπορεί να συντηρηθεί. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την αύξηση του αριθμού των ελικοπτέρων και από εκεί και πέρα με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε να δούμε καθαρά τι κάνουμε. Θα ενημερώνουμε όλα τα κόμματα με απόλυτη σοβαρότητα και την ελληνική κοινή γνώμη στο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό για να ξέρει τι γίνεται. Όλοι θα έχουν την ενημέρωση».

         -  Για τα F-35: «Το θέμα των είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε καταρχήν κατανοήσεις με την αμερικανική πλευρά και θα υλοποιηθεί όταν ο χρόνος το επιβάλλει. Ξαναλέω, το πρόβλημα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αυτή τη στιγμή δεν είναι τα μαχητικά της. Έχουμε την υπεροχή που απαιτεί η ασφάλεια της πατρίδας. Τα F-35 θα τα πάρουμε τη στιγμή που χρειάζεται».

         - Τα Ε.Α.Σ. πρέπει να μπουν σε μία φάση εξυγίανσης, με απόλυτη κατανόηση ότι η χώρα χρειάζεται αμυντική βιομηχανία και ότι η αμυντική βιομηχανία δεν είναι μόνο ως παράγων ασφάλειας, αλλά είναι και παράγων οικονομικής ανάπτυξης και παράγων συντήρησης των ελληνικών μυαλών στην Ελλάδα και παράγων επιστροφής ελληνικών μυαλών από το εξωτερικό στην Ελλάδα,

         - Το ελληνικό αμυντικό οικοδόμημα θα στηρίξει την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία- και τον Σκαραμαγκά, και την Ελευσίνα, και τη Χαλκίδα, και τη Σύρο και οπουδήποτε υπάρχει. Χρειαζόμαστε δυνατότητες παραγωγής και επισκευής, αλλά σε υγιή βάση, όχι σε βάση επιδότησης.

 

Αποτελεί το «φινλανδικό μοντέλο» στρατιωτικής θητείας το καταλληλότερο μοντέλο για την υιοθέτηση από την χώρα μας;

 

Παρατίθενται επιχειρήματα προς σκέψη για την όποια απάντηση:

 

         α) Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΕΔ) διαθέτουν πολλαπλάσιο αριθμό μονίμων, στρατιωτικών και πολιτικών, στελεχών (περί τις 87.000 με βάση στοιχεία του Φεβρουαρίου 2015), εν τούτοις, η αντιμετώπιση της συνεχώς αναβαθμιζόμενης τουρκικής απειλής επιβάλλει πολεμική σύνθεση που επιτυγχάνεται μόνον με την επιστράτευση εφέδρων.

         β) Η Φιλανδία παρουσιάζει πολύ μεγάλη ομοιότητα με τη χώρα μας, καθώς και αυτή στηρίζεται (σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό) στην επιστράτευση εφέδρων για την επίτευξη της πολεμικής σύνθεσης (12.000 περίπου μόνιμα στελέχη συμπεριλαμβανομένων και 4.000 πολιτικών υπαλλήλων, πολεμική σύνθεση 230.000 άτομα).

         γ) Αμφότερες οι χώρες έχουν σχετικά πολύ χαμηλή διάρκεια της στρατιωτικής θητείας (Ελλάδα εννέα μήνες, Φιλανδία 165, 255 ή 347 ημέρες κατά περίπτωση).

         δ) Δεν γνωρίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εφεδρείας της Φιλανδίας σε αριθμητικό επίπεδο, όμως είναι εύκολα αντιληπτό, ότι η  Φιλανδία στηρίζεται στους εφέδρους της σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όσο η χώρα μας.

         ε) Κατά πληροφορίες, η Φιλανδία προχωρά σε ένα επόμενο στάδιο, όπου οι έφεδροι δεν συγκροτούν κυρίως τις τοπικές εφεδρικές δυνάμεις άμυνας (κατά βάση Πεζικού), αλλά θα αποτελούν σημαντικό ποσοστό και των ταχυκίνητων εφεδρειών που αποτελούν οι RRU.

         στ) Πρέπει να κάνουν αντίστοιχο βήμα οι Ελληνικές ΕΔ, που ήδη και ειδικότερα ο Ελληνικός Στρατός έχουν υιοθετήσει μία νέα στρατηγική αντίληψη για την εφεδρεία;

         ζ) Είμαστε αντίθετοι στην κατάλληλη τροποποίηση και παραμετροποίηση κάποιου άλλου μοντέλου (πέραν του "φινλανδικού μοντέλου" ή ιδέας ή διαδικασίας στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς δεν χρειάζεται να "ξανά ανακαλύψουμε τον τροχό";

         η) Μια τέτοια προσέγγιση (νέου μοντέλου), μπορεί να ενσωματωθεί με σχετική ταχύτητα στην χώρα μας, ώστε να μπορεί να δοκιμαστεί με επιτυχία σε σύντομο χρονικό πλαίσιο;

         θ) Ενώ υπάρχει το πλεονέκτημα υιοθέτησης ενός ήδη επιχειρησιακού μοντέλου, ποιά θα πρέπει να είναι τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) τα οποία θα το κάνουν επαρκές και συμβατό με την εκάστοτε Ελληνική αντίστοιχη περίπτωση;

         ι) Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Φιλανδίας, ανεξαρτήτως αν σε πρώτη σύγκριση οι δύο χώρες φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν παρόμοια απειλή. Η Φιλανδία ακολουθεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία μια κρατική οντότητας με κύριο γνώμονα την ευημερία του πληθυσμού της χώρας. Μέχρι το 1950 η οικονομία της Φιλανδίας ήταν κυρίως αγροτική/κτηνοτροφική, οπότε και η ισχυρή βιομηχανοποίηση μετέτρεψε το οικονομικό μοντέλο, χωρίς όμως να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης. Μετά το πέρας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Φιλανδία ακολουθούσε μια πολιτική αυστηρής ουδετερότητας. Η Φιλανδία έχει σχεδόν την τριπλάσια έκταση από την Ελλάδα και τον μισό πληθυσμό. Οι δύο χώρες είναι μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ (Φιλανδία: πλήρες μέλος από τις 04 Απρ 2023 – Ελλάδα: 18 Φεβ 1952). Η βασική επιδίωξη του φιλανδικού αμυντικού μοντέλου είναι η αποτροπή του αντιπάλου από να εκκινήσει επιχειρήσεις, ενώ στην περίπτωση που η αποτροπή αποτύχει τότε οι επιθέσεις του εχθρού θα απωθηθούν (χρησιμοποιείται η λέξη repelled στο σχετικό κείμενο). Σε σχετικό κείμενο αναφέρεται, ότι η «Φιλανδία δεν βρίσκεται υπό την άμεση απειλή στρατιωτικής δράσης» (Finland is not under any immediate military threat). Το 2022 η Φιλανδία δημοσίευσε την επίσημη κυβερνητική αναφορά για τις επιπτώσεις και αλλαγές, οι οποίες επήλθαν στο περιβάλλον ασφαλείας, συνεπεία της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο συγκεκριμένο κείμενο επαναλαμβάνεται η διαπίστωση ότι η Φιλανδία δεν αντιμετωπίζει άμεση στρατιωτική απειλή, καθώς επίσης και το ότι ο βασική αποστολή των ΕΔ της Φιλανδίας είναι η αποτροπή. Παράλληλα, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις διεθνείς συνεργασίες και στην συλλογική άμυνα, είτε στο πλαίσιο της ΕΕ είτε σε αυτό του ΝΑΤΟ.

         Με την πρώτη γρήγορη σύγκριση, φαίνεται ότι η Ελλάδα και η Φιλανδία δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες γεωστρατηγικές προκλήσεις.

         Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια καθαρή υπαρξιακή απειλή που προέρχεται από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία εμπλέκει κάθε διαθέσιμο μέσο στην επίτευξη του σκοπού της. Αυτός δεν είναι άλλος από την αποστέρηση κρίσιμων πλουτοπαραγωγικών πηγών σε πρώτη φάση, και η πλήρης «εξαφάνιση» σε δεύτερη φάση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές στη χώρα μας ακούγεται η λέξη «Φιλνλαδοποίηση» (όχι με τη θετική έννοια)! Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα έπρεπε να είχαν προβληματίσει, πολύ πριν προταθεί το φιλανδικό μοντέλο. Οι απαιτήσεις και η οπτική για το τι σημαίνει άμυνα, στις περιπτώσεις Φιλανδίας και Ελλάδας, επίσης δεν είναι ίδιες.

         Στον Β' ΠΠ η Φιλανδία επέλεξε να αμυνθεί γύρω από συγκεκριμένες στρατηγικής σημασίας εκτάσεις και να αφήσει τις υπόλοιπες χωρίς άμυνα. Ο καιρός και το έδαφος της Φιλανδίας επίσης λειτουργεί υπέρ του αμυνόμενου, ειδικά όταν ο τελευταίος έχει μάθει να ζει και να επιβιώνει σε τέτοια περιβάλλοντα. Στην Ελλάδα αυτοί οι παράγοντες δεν υφίστανται. Ο ενεργός στρατός της Φιλανδίας ανέρχεται σε 24.000 με την πολεμική σύνθεση να αγγίζει τις 280.000, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του 2017.

         Κάθε χρόνο η Φιλανδία μπορεί να υπολογίζει σε μια «δεξαμενή» πάνω από 32.000 ανδρών (και περίπου ίδιου αριθμού γυναικών αν και οι τελευταίες μόνο σε εθελοντική βάση).

         Στην Ελλάδα ο ενεργός στρατός ανέρχεται σε 142.000+, ο οποίος πρέπει βασίζεται σε όλο και μικρότερες σε αριθμό στρατευσίμων κλάσεις. Ενδεικτικά η Φιλανδία έχει 239 κύρια άρματα μάχης ενώ η Ελλάδα 1.300+ με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ανάγκες επάνδρωσης.

         Πέραν από τις θεμελιώσεις διαφορές στην αντίληψη μεταξύ των δυο προσεγγίσεων, η Ελλάδα διαθέτει έναν τεράστιο αριθμό οπλικών συστημάτων, για τα οποία απαιτείται εξαιρετική γνώση για την ορθή εκμετάλλευση. Προσοχή! Όχι χειρισμό! Άλλο ο χειρισμός και άλλο η επιχειρησιακή εκμετάλλευση! Όλοι μπορούν να οδηγήσουν, αλλά αυτοί που μπορούν να τρέξουν στη Φόρμουλα 1 είναι ελάχιστοι), ενώ η Ουκρανία έδειξε ότι οι αριθμοί κάνουν τη διαφορά.

         Η αύξηση του επιπέδου της περιπλοκότητας των οπλικών συστημάτων που εισέρχονταν σε υπηρεσία οδήγησε στην εισαγωγή του θεσμού των Επαγγελματιών Οπλιτών, ενώ η μείωση της χρονικής διάρκειας της θητείας οδήγησε στην «απαξίωση» των στρατευσίμων, καθώς μεταξύ εισαγωγής, βασικής εκπαίδευσης και απόλυσης ο χρόνος απλά δεν επαρκεί, ενώ ο κίνδυνος ατυχήματος (και μάλιστα θανατηφόρου) αυξάνεται δραματικά.

         Ο βασικός και θεμελιώδης σκοπός της θητείας είναι να μετατρέψει έναν πολίτη σε μαχητή. Το Φιλανδικό Μοντέλο βασίζεται και εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» του πολιτικού συστήματος της κοσμοθεωρίας και των Φιλανδών, δεν ταιριάζει κατ' ανάγκη για το ελληνικό σύστημα. Απαιτούνται προς τούτο σοβαρότατες τροποποιήσεις.

 

16 Ιανουαρίου 2024. Ημερήσια Διαταγή του παραλμβάνοντος Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη.

 

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Παραγωγικών Σχολών, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι, και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ, αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Πρώτιστο καθήκον μου να υποκλιθώ αποτίοντας τον προσήκοντα σεβασμό ενώπιον του Παριστάμενου Ιερού Κειμηλίου της Πολεμικής Σημαίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων καθώς και στις Πολεμικές Σημαίες των 3 ενδόξων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποτίω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης και σεμνύνομαι, μνημονεύοντας τους υπέρ της Πίστεως και της Πατρίδος Αθάνατους ηρωικώς πεσόντες Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Μαθητές Παραγωγικών Σχολών, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδρους, στους απανταχού αγώνες κατά ξηρά, θάλασσα και αέρα, υπέρ της ελευθερίας και Ανεξαρτησίας του Έθνους καθώς και στους πεσόντες στο βωμό του καθήκοντος συναδέλφους, επαγγελματίες και στρατεύσιμους, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ειρηνική περίοδο.

Μου εγένετο εξαιρετικά μεγάλη και ύψιστη τιμή, εκ μέρους της Πατρίδος, η υπό του ΚΥΣΕΑ επιλογή μου να ηγηθώ των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδος μας. Διαβεβαιώ, ότι θα καταβάλλω κάθε ικμάδα των δυνάμεών μου και θα αφιερώσω αποστολικά όλη μου την ενέργεια, δυναμική και τον χρόνο μου, προκειμένου να διασφαλίσω δια των καθηκόντων μου, το πρωταρχικό, θεμελιώδες και εκ των ουκ άνευ αγαθό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για το οποίο οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται και θα εγγυώνται τη διαφύλαξη και διασφάλιση εις το διηνεκές.

Ως παρακαταθήκη και δείκτης επιτυχίας, αποτελεί η συνεχής και αταλάντευτη εκ μέρους μας διαφύλαξη, ως κόρης οφθαλμού της συνταγματικά δεσπόζουσας αποστολής, ήτοι της εδαφικής ακεραιότητος και του περιβάλλοντος ειρήνης και ασφάλειας, πάντοτε με βάση τη διττή αρχή, ότι οι συνετοί προνοούν και οι γενναίοι αντιμετωπίζουν αλλά και με γνώμονα ότι η φιλοπατρία, για όλους εμάς που υπηρετούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπέχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και εκδηλώνεται με την ανενδοίαστη προθυμία προς την υπέρτατη των θυσιών, την θυσία της ζωής μας.

Γνώμονας της επιτυχίας και της ποιοτικής υπεροχής, είναι η διαφύλαξη των παραδόσεων, η καλλιέργεια στο μέγιστο όλων των στρατιωτικών αρετών, η πίστη στις ιδέες και στα ιδεώδη, καθώς και η διαφύλαξη των άυλων αρχών και αξιών, με πρώτιστη αυτή της πειθαρχίας. Το οφείλουμε σε όλους αυτούς, που χωρίς καμία υστεροβουλία, δήλωσαν το μεγαλείο της ψυχής του Έλληνα Αξιωματικού, Υπαξιωματικού, Στρατιώτη, Ναύτη και Σμηνίτη, και έθεσαν ως προμετωπίδα και ιδεολογικό ανάχωμα τον πατριωτικό ιδεαλισμό, τον κώδικα αξιών και αρχών για να διαφυλάττουν Θερμοπύλες. Μόνο με αυτή την ιστορική παρακαταθήκη, την αποστολική και διηνεκή προσήλωση, στο καθήκον, εξασφαλίζεται η ιστορική συνέχεια του Έθνους και της Πατρίδος, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη, με τους απλούς επώνυμους και ανώνυμους ήρωες, οι οποίοι προέταξαν υπεράνω όλων το εμείς και όχι το εγώ, αλλά και είχαν και έχουν ως αξιακό σύστημα αναφοράς και βασικό σημείο ηθικού προσανατολισμού, την Πατρίδα και την Εθνική Ενότητα.

Οι διαμορφωθείσες γεωπολιτικές εξελίξεις, το γεωστρατηγικό περιβάλλον ρευστότητος, τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων, η καταλυτική διείσδυση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς διεξαγωγής των επιχειρήσεων, οι αναδυόμενες νέες απειλές με υβριδικά, μη συμβατικά και μη παραδοσιακά χαρακτηριστικά, ενίοτε κάτω από το κατώφλι του πολέμου, επιβάλλουν την αδήριτη ανάγκη και την αξιωματική επιταγή, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, να μετασχηματιστούν και να προσαρμοστούν επιχειρησιακά και οργανωτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες της Χώρας. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξελιχθούμε. Να αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα, τα οποία αφορούν στη διεύρυνση και ανανέωση της προσέγγισης στην Εθνική Ασφάλεια. Να ενθυμείστε ότι η κινητήριος δύναμη της εξέλιξης της αλλαγής είστε εσείς, οι γυναίκες και άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος και αποτελείτε τη δεσμευτική προϋπόθεση και εχέγγυο επιτυχίας στην νέα προσπάθεια.

Προσπάθεια συλλογική και πρωτίστως ΕΘΝΙΚΗ άμεσα και ηθικά συνυφασμένη με τις προσδοκίες για το μέλλον του Ελληνικού λαού από το υστέρημα του οποίου εξασφαλίζονται όλες οι δυνατότητες μας. Αυτό επιβάλλει έτι περαιτέρω την επαύξηση των δυνατοτήτων μας, με διεύρυνση του στρατηγικού ορίζοντα στη ξηρά, θάλασσα, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα, προκειμένου να επικεντρωθούμε εμφατικά στην αποτροπή κάθε δυνητικής επιβουλής πρόκλησης και απειλής που αναφύεται στην ευρύτερη περιοχή μας αλλά και αυτών που αναδεικνύονται από την χρήση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου η κυριαρχία και η ταχύτητα διακίνησης της πληροφορίας, επιβάλλει απαρέγκλιτα για όλους μας, τον σαφή διαχωρισμό και τη μη σύγχυση, της γνώμης με τη γνώση.

Η πολυεπίπεδη διάσταση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την τεχνολογική αναβάθμιση και την ψηφιακή ολοκλήρωση του κράτους, επιβάλλουν την πλήρη αξιοποίηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους, δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε όλα τα στάδια λήψης απόφασης, την καλλιέργεια της πρωτοβουλίας, την αναβάθμιση της θητείας μέσω της αναβίωσης της έννοιας του ΟΠΛΙΤΗ-ΠΟΛΙΤΗ, αλλά και την ταχεία κινητοποίηση και διακλαδική συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του διττού τους ρόλου, προκειμένου να υποστηριχθεί με τις δυνατότητές τους, το σύνολο των λοιπών κυβερνητικών έργων, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας, παντού στην ξηρά, αέρα και στη θάλασσα.

Σε μια περιοχή όπου η γεωγραφία παράγει ιστορία, δεν είναι ανεκτή ουδεμία διολίσθηση σε οτιδήποτε αφορά στην εθνική μας κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της χώρας. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με έντονη δράση και εξωστρέφεια, με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία, με πίστη και αφοσίωση στο δημοκρατικό πολίτευμα και ορθή λειτουργία των δομών της Ιεραρχίας, θα συμβάλουμε έτι περαιτέρω στην ενίσχυση του αποτυπώματος και της αποτελεσματικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, στο ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων, κάνοντας (όπως επικαλείται και ο Εθνικός μας Ποιητής Οδυσσέας Ελύτης), άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, για να διασφαλίσουμε ότι το ένδοξο παρελθόν των Ενόπλων Δυνάμεων, θα έχει ένα λαμπρό μέλλον.

Απευθυνόμενος στο εξαιρετικό πάντα έμψυχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο νυχθημερόν με αυταπάρνηση, ζήλο, φιλότιμο και επαγγελματικό πάθος εκπληρώνει μέχρι κεραίας όλες τις επιχειρησιακές και μη αποστολές, σας προτρέπω να συνεχίσετε να επιτελείτε τα καθήκοντά σας στη ξηρά, θάλασσα και αέρα, διακατεχόμενοι από το μήνυμα της αισιοδοξίας και της ελπίδας και εκπέμποντας αυτοπεποίθηση στην ελληνική κοινωνία, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούμε όλοι μας. Αποτελεί αξιωματική θέση, η αδιαμφισβήτητη εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας, το υψηλό φρόνημα και επαγγελματισμό σας καθώς και η ολοκληρωτική αφοσίωση προς την Πατρίδα, ειδικότερα το στόχο της επιτυχούς προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας, την οποία νυχθημερόν υπερασπίζεστε άπαντες στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, με ευλάβεια και υπερηφάνεια ανεξαρτήτου βαθμού και θέσεως.

Σέβομαι το εξαιρετικό έργο που έχετε επιτελέσει και επιτελείται καθημερινά, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνομαι το βάρος της ευθύνης καθώς και το μέγεθος του χρέους που ανέλαβα προς την Πατρίδα αλλά και προς τα εσάς προκειμένου να βελτιώσω τη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά σας. Θα ήθελα από όλους να θέσετε ως ιδεολογικό ανάχωμα, την ενσυνείδητη πειθαρχία και οι ασκούντες Διοίκηση, να χαρακτηρίζεστε από μεγαλοψυχία, ενθυμούμενοι, άπαντες ότι η συγκράτηση του Στρατεύματος δια τιμωριών ήταν ανέκαθεν επιβλαβής, καθότι υποδηλώνει ότι υπάρχει ΆΡΧΩΝ και όχι ΗΓΕΤΗΣ. Απαλλαγείτε με σύνεση, μετριοφροσύνη, δύναμη και ζωηρότητα, με καθημερινή και μεθοδική δουλειά, από τα «ΑΝ» και από τα «ΑΛΛΑ», τα οποία ως λέξεις και έννοιες, αποτελούν αδυσώπητους συζυγείς δαίμονες, σε κάθε περίπτωση, ασυμβίβαστους με την πρόοδο, την εξέλιξη αλλά και την καθημερινότητα του ηγέτη.

Στο σεβαστό κύριο Αρχηγό, Στρατηγό Φλώρο, τον οποίο έχω την εξαιρετική τιμή και βαρύνουσα παρακαταθήκη, να διαδεχθώ θα ήθελα εκ μέρους όλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων επώνυμου και ανώνυμου, να ευχαριστήσω από καρδιάς για το αδιαμφισβήτητα ισχυρό και ομολογουμένως σημαίνον αποτύπωμα του στην ιστορική πορεία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πατρίδος μας. Προσωπικά ως νεότερος Αξιωματικός που έχω διδαχθεί και εκπαιδευτεί σε όλα αυτά τα έτη δίπλα σας και έχω υπηρετήσει και επιχειρήσει υπό τις διαταγές σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη σας. Ευχόμαστε όλοι, σε εσάς και στην οικογένειάς σας υγεία, καλή τύχη, μακροημέρευση και κάθε επιτυχία στη νέα σας ζωή.

Ολοκληρώνοντας και απευθυνόμενος προς τις γυναίκες και άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ενώπιον των Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων που αποτελούν το μέλλον των ΕΔ της Ελλάδος, θα παραθέσω ως προτροπή ορισμένες φράσεις από το γράμμα του Ανθυπολοχαγού Παύλου Μελά, προς τους νέους Ευέλπιδες: «Αυτοί είναι οι Αυριανοί Ηγήτορες του Έθνους! Άνδρες και γυναίκες που περπατούν Ευθυτενείς! Με γαλήνη, μαθημένοι να πονούν χωρίς να υποφέρουν. Να νικούν χωρίς να θριαμβολογούν! Να νικώνται χωρίς να μοιρολογούν! Λίγα λόγια και πολλά έργα… Όποιος σε κοιτά στα μάτια του να γεμίζουν παλληκάρι!» Με τη βεβαιότητα ότι με την βοήθεια του Πανάγαθου Θεού, τις Πρεσβείες της Προστάτιδος του Ελληνισμού, Υπερμάχου Στρατηγού μας, τον Αι Γιώργη, τον Άι Νικόλα και τους Αρχαγγέλους, να μας προστατεύουν στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα της Πατρίδας μας, θα εκτελέσουμε με απόλυτη επιτυχία και στο ακέραιο την αποστολή μας, σας καλώ να αναφωνήσουμε:

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

============================================

Για την δημιουργία του άρθρου αυτού, χρησιμοποιήθηκαν πολλές κατάλληλες σελίδες από το διαδίκτυο, από όπου αντλήθηκαν τα καταλληλότερα κατά την κρίση μου στοιχεία. Η "συρραφή" και παρουσίαση των δηλώσεων του κ.ΥΕΘΑ έγινε με προσοχή, προκειμένου να αναφερθούν ακριβώς τα λεχθέντα.

Το άρθρο αποσκοπεί αφενός στην ενημέρωση των Φίλων της Ομάδος του Queen Olga και αφετέρου στην παρουσίαση επιχειρημάτων για την συζήτηση του εν τίτλω θέματος το επόμενο Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2024.

Ιωάννης Αθ. Κόντης

Υποστράτηγος ε.α.
 Σχολιάστε το άρθρο μας


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.  To ιστολόγιο μας δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα θέματα που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους.


Ακολουθήστε το ellinikiafipnisis.blogspot.com 

στο Facebook...

στο Twitter

στο Viber

στο Telegram

στο GAB...

κοινοποιήστε το και στους φίλους σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μπορείτε να γράψετε και να σχολιάσετε τα πάντα, αλλά αν το κείμενο σας περιέχει υβριστικούς χαρακτηρισμούς σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δημοσιεύεται. Σε περίπτωση καθυστέρησης δημοσίευσης των σχολίων ζητούμε συγγνώμη και παρακαλούμε να μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Με σεβασμό και εκτίμηση η διαχείριση του ιστολογίου