Ἡ Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει…! Οι λέξεις του Ομήρου που έγιναν διεθνείς… - Ελλήνων Αφύπνιση

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
{fbt_classic_header}

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

latest

Ἡ Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει…! Οι λέξεις του Ομήρου που έγιναν διεθνείς…

  Ὁ Ὃμηρος βρίσκεται παντοῦ, στίς γλῶσσες καί τίς καθημερινές ὁμιλίες ὃλων τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Αὐτοί εἶναι οἱ Ἓλληνες. ΚΙ ΑΥΤ...

 


Ὁ Ὃμηρος βρίσκεται παντοῦ, στίς γλῶσσες καί τίς καθημερινές ὁμιλίες ὃλων τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Αὐτοί εἶναι οἱ Ἓλληνες. ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ!

 

Σέ μιά λλάδα, τς ποίας διασαλεύεται καθημερινά καί μέ πιταχυνόμενο ρυθμό τό θνικό, θικό καί θρησκευτικό φρόνημα, κλονίζεται πατροπαράδοτος θεσμός τς οκογένειας, συνθλίβεται πό τήν κρίβεια τν κερδοσκόπων τό βιοτικό πίπεδο, πειλεται πό τούς πιβούλους γείτονες εθνική της κυριαρχία, θάπτεται καθημερινά θνική της περηφάνεια καί, γενικς, λαός λισθαίνει πραγος σέ μία πό τίς μεγαλύτερες περιόδους παρακμς στήν στορία του, ναρωτιέται κανείς τί θά μποροσε νά νεβάσει τό θικό τν λλήνων.

 

Γράφει ο Κώστας Δούκας

 

Νομίζω τι τό μόνο πού τούς πομένει νά περηφανεύονται εναι θάνατη γλσσα το μήρου καί, γενικς, γλσσα το ρχαιοελληνικο πολιτισμο. ταν κούει κανείς τόν πρόεδρο Μπάϊντεν νά προφέρει στίς μιλίες του λέξεις μηρικές, πως chaos, democraty, economy, crisis,  τούς καρδιολόγους λου το κόσμου νά λένε triglochin (τριγλχιν) τήν καρδιακή βαλβίδα, ischemia τήν σχαιμία (σχω + αμα το μήρου), τούς στρονόμους νά λένε space, espace τό διάστημα (πό τό σπείζω το μήρου πού σημαίνει κτείνομαι, πλώνομαι) κλπ., δέν χει παρά νά λπίζει τι θά ξημερώσουν σως καλύτερες μέρες καί τι πνευματικός ζόφος τν νθρώπων το 21ου αἰῶνα, πού τούς δηγε στήν ατοκαταστροφή θά ποχωρήσει καί νθρωπότητα θά ξαναβρε τόν βηματισμό της πρός τό ραο, τό μεγάλο και τό ληθινό το μεγάλου μας ποιητο Κωστή Παλαμ.


Θά παρατεθον στήν συνέχεια νδεικτικά μερικές μόνο πό τίς χιλιάδες λέξεις το μήρου, πού χουν περάσει σέ λες τίς ερωπαϊκές γλσσες, γιά νά συνειδητοποιήσουν ο λληνες τό μεγαλεο τς γλσσας τους, πού δυστυχς κακοποιον ο χοντες δημόσιο λόγο. πάρχει διεθνής λέξη meteo, μέ τήν ποία κφράζεται τό κλμα στόν πλανήτη. Στά μηρικά πη πάρχει μηρική λέξη μετήορος, δηλαδή μετέορος, ερισκόμενος στόν έρα καί μή στηριζόμενος στήν γρματα αΐξασκε μετήωρα ναφέρεται στήν λιάδα, δηλαδή <τά ρματα πηδοσαν στόν έρα>. Σήμερα συγκεκομμένη λέξη ΜΕΤΕΟ κφράζει τίς καθημερινές λλαγές το καιρο πού προβλέπουν ο κατά τόπους μετεορολογικές πηρεσίες λου το κόσμου.


γνοέω, γνωστος, δέν γνωρίζω γνο, γνωστος (δ. ψ 95, ω 218 κ..) Στήν γγλική γνωστος λέγεται unknowστή γαλλική inconu. Μόρος στά μηρικά κείμενα σημαίνει θάνατος, πεπρωμένο. Στήν ταλική νεκρός λέγεται mortoστήν σπανική θάνατος mouerte, στήν γαλλική τό <πεθαίνω> λέγεται mourir νεκρός mort  καί θνητός mortel.

λόκληρη νθρωπότητα καί κόσμος τς μόδας διαίτερα γνωρίζει τό mini. Προέρχεται πό τό μηρικό ρμα μινύθω πού σημαίνει μικραίνω, λαττώνω.

 παρος το μήρου, πού σημαίνει φτωχός, σχηματίζει στήν γγλική poverty γιά τήν πενία, poor  γιά τόν φτωχό. Στήν γαλλική pauvre=φτωχός, pauvreté=πενία. Τό μίγνυμι τo Ομήρου μς δίνει διεθνς τό mixer, mix καί λα τά παράγωγα, τό ρως δίνει διεθνς τό erotic, τό πιδήμιος δίνει τά epidemy, epidemic, τό πίσκοπος γίνεται episcopal, episcope,

τό μπορος γίνεται emporium, τό λέφας elephant, τό θνος ethnic, ethnal, τό δύναμις dynamic κλπ.

 

Καί ἡ ὁμηρολατρία συνεχίζεται ἐπ᾽ἀόριστον. Τό γώ προσφέρει πλῆθος λέξεων σέ ὃλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου: Egoism, egotizer, egotism, egotistical κλπ. ταν μιλον δύο ρωες το μήρου χρησιμοποιον δυϊκό ριθμό. Δέν λένε μες, λλά νι. Ο ταλοί δέν χουν κανένα πρόβλημα καί χρησιμοποιον τό noi ς πρτο πληθυντικό τς ατοπαθος ντωνυμίας (noi abiamo, voi avete κλπ. ) Τό δίκτυον καί  δίσκος μς δίνουν τό προϊόν τς τεχνολογίας, disk, καί τό βομβέω μᾶς δίνει διεθνῶς τήν βόμβα, (συμβατική ἢ πυρηνική), καθώς καί τόν ἦχο της γνωστό παγκοσμίως ὡς boom, λέξη πού χρησιμοποιεται καί στά χρηματιστήρια καθώς καί στήν οκονομία ταν σημειώνεται νάπτυξη.   δεσμός  τά δεσμά προσφέρουν σωρεία λέξεων, πως desmodynia, desmopathy, desmoid κλπ. Τό ρρωδ πού σημαίνει φοβομαι, φρικι, τρομάζω γίνεται horror στήν γγλική, horreur, horrible στήν γαλλική μέ τήν δια ννοια καί τήν δια ρθογραφία.

 ρυκτός γίνεται oρyktology, oryctognosis, τό στρακον ostrac, oyster,  ρφανός orphelin, orphan (οτε γιά τήν ρφάνεια δέν εχαν λέξη ο ξένοι).  ονος γίνεται wine, vin, vino (πειδή ονος γραφόταν στήν ποχή το μήρου μέ τό δίγαμα ς ναρκτήριο,

 

Fονος-προφ. ΒΙΝΟΣ). πειδή  σθτα πένδυε σώματα νθρώπων καί γραφόταν κι ατή μέ τό δίγαμμα μπροστά, Fεσθής, διαλέχθηκε λέξη γιά νά κφράζει τίς πενδύσεις στήν οκονομία, investment, investissementλλά καί investigation, καθώς καί vestiario.

 

 Νέμεσις χρησιμοποιεται ατούσια, Nemesis,  οκος καί τό νέμω το μήρου χρησιμοποιονται συνθετικά γιά νά σχηματίσουν τήν κυριωτέρα λέξη τς νθρωπότητος: Economy. Τό δμος καί τό κράτος σχηματίζουν τήν σπουδαιοτέρα λέξη το σύγχρονου κόσμου, τήν δημοκρατία, πού πολιτογραφον πιζήλως καί καταχρηστικς λες ο χρες το πλανήτη. Τό λεκτρον γίνεται electricity, τό ργον (Ε)  μάζα(Μ)  μς δίνουν τήν σπουδαιότερη ξίσωση τς νθρωπότητος E=m.c2, πού διατυπώνει τήν θεωρία τς σχετικότητος το ϊνστάϊν.

 

Θέλετε κι λλα;  ππόδρομος γίνεται hyppodrom (ο <συνομιλητές> μας ο Τορκοι τό λένε μπουντρούμ κι μες παίρνουμε τήν λέξη κ παλιννοστήσεως καί τήν λέμε μπουντρούμι),  θώραξ thorax, τό σος iso, τό θερμός thermo, τό κρύο kryo, τό θεράπων therapo, τό…τό…τό…

 

μηρος βρίσκεται παντο, στίς γλσσες καί τίς καθημερινές μιλίες λων τν νθρώπων. Ατή εναι λλάδα. Ατοί εναι ο λληνες. ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ!
 Σχολιάστε το άρθρο μας


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.  To ιστολόγιο μας δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα θέματα που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους.


Ακολουθήστε το ellinikiafipnisis.blogspot.com 

στο Facebook...

στο Twitter

στο Viber

στο Telegram

στο GAB...

κοινοποιήστε το και στους φίλους σας!

1 σχόλιο

Μπορείτε να γράψετε και να σχολιάσετε τα πάντα, αλλά αν το κείμενο σας περιέχει υβριστικούς χαρακτηρισμούς σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δημοσιεύεται. Σε περίπτωση καθυστέρησης δημοσίευσης των σχολίων ζητούμε συγγνώμη και παρακαλούμε να μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Με σεβασμό και εκτίμηση η διαχείριση του ιστολογίου