Select Menu

Slider

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

My Place

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΗ

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

» » » » » » Ένας μεγάλος Ρουμάνος Γέροντας ο Π. Ιουστίνος Πάρβου το λέει ξεκάθαρα : " ΄Ηρθε η ώρα για το μαρτύριο"
«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση


Μετάφραση κειμένου π Ἰουστίνου Πάρβου (γιά τσίπ)
Μέ μεγάλο πόνο καί ἀνησυχία ἔρχομαι νά σᾶς μιλήσω γιατί αἰσθάνομαι ὅτι τό ὀφείλω αὐτό στό Θεό, στή συνείδησή μου καί στήν καρδιά μου καί δέ μπορῶ νά προσπεράσω αὐτό τό ἐπικίνδυνο κύμα τό ὁποῖο σηκώθηκε νά καταπιεῖ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα ἀκόμα καί τούς ἐκλεκτούς, χωρίς νά μέ νοιάζει.

Δέν εἶναι δική μου ἀποστολή ὡς ἁπλός μοναχός, κρυμμένος πάνω σέ ἕνα βουνό, νά σᾶς κάνω γνωστούς αὐτούς τούς κινδύνους πού ἔρχονται πάνω στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά εἶναι τῆς Ἱεραρχίας, τῶν μεγάλων αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά ἐάν αὐτοί δέ λένε τίποτα γιά αὐτά τά πράγματα πού νοιάζουν τό λαό, ἔχοντας ἄλλες πολύ πιό σημαντικές ἀπασχολήσεις ἐκτός ἀπό αὐτές, ἐγώ δέν μπορῶ νά προσπεράσω τή φωνή ὅλων σας, ὅσων μείνατε πιστοί στό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί περιμένετε καί μοῦ ζητήσατε τή γνώμη μου ἀπέναντι σ’ αὐτή τήν ὀδυνηρή πραγματικότητα τήν ὁποία ζοῦμε.
Γιά αὐτό τέκνα μου, ἔρχομαι καί σᾶς λέγω ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα νά δοξάσουμε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τό μόνο ἀληθινό Θεό. Δέ πίστευα ὅτι θά ζῶ νά δῶ καί ἐγώ τήν ἀρχή αὐτῶν τῶν Ἀποκαλυπτικῶν καιρῶν τοῦ πόνου ἀλλά ἰδού ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἦλθε πιό νωρίς ἐπάνω μας λόγω τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν ἀνομιῶν πού ἔχουμε διαπράξει. Καί βλέπω πώς οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἕτοιμοι νά ξεπεράσουν αὐτές τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ, τοῦ ὁποίου ἡ καινούργια ἀπόφαση εἶναι νά σφραγίσει τίς ψυχές σας μέ τή σφραγίδα τοῦ διαβόλου - 666.Ὅλοι διαβάσαμε τήν Ἀποκάλυψη καί τίς προφητεῖες πού ἔχουν γραφτεῖ 2000 χρόνια πρίν «καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἴνα δώσωσιν αὐτοίς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἡ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἴνα μή τίς δύνηται ἀγορᾶσαι ἡ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἡ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»(Ἀποκ. 13, 16-17)
Ὁ καιρός αὐτός τόν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι πρόδρομος αὐτῆς τῆς προφητείας. Πιεζόμενοι ἀπό τό νόμο καί τήν κυβέρνηση οἱ Ρουμάνοι εἶναι ἀναγκασμένοι νά μποῦν σέ ἕνα σχέδιο ἐντοπισμοῦ καί ἐπιτήρησης, σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο. Σχέδιο πού, στήν πράξη, κλέβει τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων. Ζητᾶνε ἀπό τούς Ρουμάνους νά βάλουν πάνω στά διαβατήρια καί πάνω στά διπλώματα ὁδηγήσεως αὐτό τό βιομετρικό τσίπ, τό ὁποῖο περιέχει τό ψηφιακό ἀποτύπωμα καί τή φωτογραφία.
Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσω τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο. Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶα, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού πέρνουνε γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο. Ἀγαπητοί μου, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες προφητεύουν ἄν δεχθεῖτε αὐτό τό τσίπ εἶναι σάν νά ἀρνεῖστε τήν πίστη σας. Νά μή πιστεύετε ὅτι μποροῦμε νά ὑπηρετήσουμε καί τό Θεό καί τό μαμμωνά. Ὄχι ἀγαπητοί μου, μή πάρετε αὐτό τό δαιμονικό σῆμα τό ὁποῖο θά σᾶς πάρει ὅτι σας ἀνήκει σάν κληρονομιά ἀπό τό Θεό, τo δικαίωμα γιά ταυτότητα, μοναδικότητα καί γνησιότητα, τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Πρέπει νά ὑπερασπίσουμε αὐτό τό δικαίωμα πού μας ἔδωσε ὁ Θεός, ἄν καί θά πρέπει νά τό πληρώσουμε μέ τή ζωή μας. Τσάμπα ἔχετε κερδίσει τοῦ κόσμου τά πράγματα ἄν χάσετε τίς ψυχές τίς δικές σας καί τῶν παιδιῶν σας, γιατί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοί μας λένε πολύ ξεκάθαρα ὅτι «πειθαρχείν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἡ ἀνθρώποις»(Πράξ. ε΄ 29).
Γιαυτό σας λέω εἶναι ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου. Κατά τή γνώμη μου εἴμαστε στούς καιρούς, στούς ὁποίους ὁ μόνος δρόμος γιά τή σωτηρία εἶναι τό μαρτύριο. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά μαρτυρήσουμε μέ τή δική μας ζωή. Μέχρι τώρα αὐτό ἦταν τσάμπα δέν θά εἶχε νόημα. Δυστυχῶς ἐμεῖς δέν ἔχουμε μία ὀρθόδοξη νεολαία τόσο καλά ὀργανωμένη ὅπως ἔχουν οἱ Ἕλληνες, ἡ δική μας εἶναι περισσότερο εὐλαβής, εἶναι ἀλήθεια, ἀλλά καί χωρίς θάρρος καί ἀντιδράσεις.
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο γενναία ἀντέδρασαν οἱ Ἕλληνες καί οἱ Σέρβοι ὅταν διαμαρτυρήθηκαν γιά τό τσίπ καί αὐτοῦ τοῦ συστήματος καταγραφῆς καί τοῦ ἀπόλυτου ἐλέγχου τῆς ταυτότητος. Οἱ νέοι τους μεγάλωσαν ἀπό μικροί σ’ αὐτό τό πατερικό πνεῦμα τόσο μέσα στίς οἰκογένειες ὅσο καί στά σχολεῖα τους, ἔχουν γνώσεις τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀπό πατέρα σέ γιό διδάχθηκαν τήν πατερική παράδοση. Ἀπό τά χρόνια τοῦ κουμουνισμοῦ μέχρι τώρα ἐμεῖς δείξαμε ὅτι συνέχεια εἴμαστε ὑπηρέτες τῶν ἄλλων, ξεχνώντας τό θάρρος καί τήν ἀξιοπρέπεια τῶν Παλαιῶν Ρουμάνων.Ὅλες οἱ γειτονικές χῶρες καί οἱ λαοί προσπάθησαν νά ξεφύγουν ἀπό τόν κουμουνισμό καί μέ κάποιο τρόπο νά πετύχουν τήν ἀνεξαρτησία τους καί τό κατάφεραν σέ κάποιο βαθμό. Ἀλλά ἡ Ρουμανία ἡ ὁποία ἐπλήγει περισσότερο ἀπό τό κουμουνιστικό θηρίο, καί ὁ λαός τῆς ἔπαθε τά χειρότερα ἐγκλήματα καί κατα¬στρο¬φές στίς κατασκηνώσεις καί ἐκτοπίσεις, ἔφτασε σήμερα στή σαπίλα. Στήν Ἐκκλησία μας ἡ κατάσταση εἶναι πολύ χάλια, γιατί οἱ πιστοί δέν ἔχουν ἐνημερωθεῖ σχετικά μέ τίς προκλήσεις τοῦ σήμερα. Σέ μας ὁ καημένος ὁ Ρουμάνος ἄν τόν κολακέψεις λίγο, δέν τόν ἐνδιαφέρει πιά κανένας εὐαγγελικός κανόνας.
Φταίει ἡ ἄγνοια γιατί ἄν ὁ ἴδιος δέν ἔχει καμία γνώση ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπό τό σχολεῖο, ἀπό τήν οἰκογένεια, ἀπό τήν κοινωνία, ἡ ἄγνοια νικάει. Γιατί ὁ Ρουμάνος ἔχει ἕνα κείμενο στό κεφάλι του. «Πείθεσθαι τοίς ἠγουμένοις», σ’ αὐτόν πρέπει νά λειτουργεῖ αὐτό τό κείμενο. Ἐμᾶς μας κατηγοροῦσαν στή φυλακή, χρησιμοποιώντας μέ πονηριά τό εὐαγγελικό κείμενο, ὅπως κάνουν οἱ προτεστάντες. «Ἐσεῖς ἤσασταν πεισματάρηδες βρέ, ἐξεγερμένοι. Δέν ἀκούσατε τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου; Τί χριστιανοί εἶστε; χάνετε τή ζωή σας μάταια». Ἔτσι προσπαθοῦσαν στή φυλακή νά τούς ἐπανεκπαιδεύσουν οἱ κόκκινοι κουμουνισταί ἀπό τότε. Τό ἴδιο κάνουν καί τώρα μέ τό λαό μας οἱ σημερινοί κομουνιστές πού φορᾶνε ἄσπρα ροῦχα.
Θέλουν καί προσπαθοῦν τή διάλυση τοῦ θεϊκοῦ μέσω τῆς σχετικοποίησης τῶν θεμελιωδῶν ἀξιῶν τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως μέσω Οἰκουμενισμοῦ, θέλουν τήν κατάταξη κai τήν ταύτιση τῶν παιδιῶν μας μέ τό ἄθεο μοντέλο. Ἄν ἐγώ λέω σέ ἕναν ἄνθρωπο πού ἔχει πέντε παιδιά στό σπίτι «παιδί μου μή παίρνεις τό διαβατήριο ἡ τήν ταυτότητα» ὁ ἴδιος δέν καταλαβαίνει καί λέει «καλά πάτερ τί θά τούς δώσω νά φᾶνε;» Καί θά τόν βάλεις μπροστά σ’αὐτή τή δύσκολη κατάσταση;
Εἴμαστε ἐμεῖς ἕτοιμοι ὅπως ὁ μάρτυρας Brancoveanu τότε, νά κάνουμε ἅγια τά παιδιά μας; Δέν εἴμαστε ἕτοιμοι καί τότε ποιός φταίει γιά αὐτό; Ὄχι ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία; Ὄχι ἐμεῖς τά μοναστήρια πού εἴμαστε μπροστά στό Ἅγιο Βῆμα καί πρέπει νά ποῦμε στούς ἀνθρώπους τήν ἀλήθεια καί νά ποῦμε τί τούς περιμένει αὔριο. Ἀλλά στίς Ἐκκλησίες καί στίς ἐνορίες οὔτε κάν ὑπάρχει ἕνα τέτοιο πρόβλημα. Σέ διώχνουνε καί σοῦ λένε ὅτι εἶσαι πολύ πίσω καί σέ κοροϊδεύουν.
Ἀλλά ἐάν ὁ ἱερέας δέν ξέρει τίποτα ἀπό αὐτά τά πράγματα τότε τί νά πεῖς στόν καημένο τόν πιστό, ὁ ὁποῖος ἴσα ἴσα ποῦ ἀνοίγει τό εὐαγγέλιο δυό τρεῖς φορές τό χρόνο ἡ μία φορᾶ στή ζωή του; Φταῖνε ὅλοι αὐτοί πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν ἐκπαίδευση αὐτοῦ τοῦ λαοῦ οἱ καθηγητές, οἱ δάσκαλοι, οἱ ἱερεῖς καί οἱ ὑπουργοί.
Σᾶς ζητάω λοιπόν εἰς τό ὄνομα τοῦ σωτήρα Χριστοῦ ὁ ὁποῖος εἶπε: «Πᾶς οὔν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγῶ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς• ὅστις δ’ ἄν ἀρνήσηται μέ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν καγῶ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς ὅστις δ’ ἄν ἀρνήσηται μέ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν καγῶ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς». (Μτ. 10,32,33).Νά ζητᾶτε ἀπό τίς ρουμανικές ἀρχές νά ἀνακαλέσει αὐτούς τούς νόμους πού ἐπιτρέπουν τήν καταγραφή καί τήν ἠλεκτρονική παρακολούθηση τῶν Χριστιανῶν, τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι χάνουμε τήν ἐλευθερία μέ τήν ὁποία γεννηθήκαμε.
Ἀλλά θά πάρουμε τή πληρωμή γιά τίς ἁμαρτίες μας τό θάνατο, ὁ ὁποῖος νά μήν εἶναι, ὁ Θεός φυλάξει, γιά ἐξαργύρωση. Ἐπειδή ὁ Χριστός ἔχυσε μία φορᾶ τό αἷμα του γιά σένα. Λοιπόν αὐτός ὁ λαός μέσω τῶν ἀρχηγῶν του πῆγε πολύ κάτω καί πρόδωσε τίς προγονικές παραδόσεις καί τήν πίστη. Ἐμεῖς ἀρνηθήκαμε αὐτή τήν ἐξαργύρωση μή παρουσιάζοντας τίς εὐαγγελικές ἀλήθειες, ἀπουσιάσαμε ἀπό τήν ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ μικροῦ στρατοῦ τῆς Ἀληθείας.
Νά ἀνοικοδομήσουμε αὐτό τό λαό! Ἀλλά δέν θά μπορέσουμε νά κάνουμε αὐτό τό πράγμα ἄν δέν ἀνοικοδομήσουμε ὁ καθένας τίς ψυχές μας. Νά ταπεινωθοῦμε καί νά βάλουμε στάχτη στό κεφάλι, γιά νά μᾶς δώσει ὁ Θεός τή Χάρη καί τή δύναμη νά δεχθοῦμε τό μαρτύριο. Θά πρέπει νά φτιάξουμε μικρά κάστρα γιά νά ἐπιβιώσουμε στά χωριά ἐκεῖ πού ἀκόμα ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι καταλαβαίνουν τό τυπικό, πού νά ἔχουμε τό δικό μας χωράφι, δικό μας σχολεῖο πού νά μεγαλώσουμε τά παιδιά μας μέσα στό Ὀρθόδοξο πνεῦμα. Νά ἔχουμε τά δικά μας νοσοκομεῖα καί μαῖες. Τά παιδιά μόλις γεννηθοῦν πρέπει νά προστατευτοῦν γιατί ὅπως βλέπετε θέλουν νά βάλουν αὐτό τό τσίπ στό παιδί μόλις γεννιέται.
Ὁ καθένας ὀφείλει νά σώσει τήν ψυχή του. Ὁ καθένας νά ψάξει καί νά δεῖ ὅτι εἴμαστε μπροστά σέ ἕνα πολύ δύσκολο σημεῖο πού πρέπει νά διαλέξουμε εἴτε χάνεις τή ψυχή εἴτε σώζεις τήν ψυχή. Αὐτός πού μέχρι στιγμῆς δέν ἐνδιαφέρθηκε δέν εἶναι ἀκόμα ἀργά νά μάθει καί νά καταλάβει.
Τώρα εἶναι ὁ καιρός τῆς θυσίας, μέ τά πολλά λόγια δέν κάνουμε τίποτα. Θά πηγαίνεις ἐσύ ἀγαπητέ Ρουμᾶνε χωρίς φόβο κατ’ εὐθείαν στό σπαθί, ὅπως ἔκαναν οἱ πρόγονοί μας. Νά πᾶς ὅπως μία Ἰαπωνική τορπίλα, γιά νά πεθάνεις στήν ἀγκαλιά τοῦ ἐχθροῦ. Εἴμαστε τώρα ἀκριβῶς ὅπως ἦταν οἱ παλαιοί χριστιανοί μαζί μέ τά λιοντάρια στή Ρωμαϊκή ἀρένα. Νά εἶσαι μέσα στήν ἀρένα καί νά περιμένεις ὅπως κάνανε καί οἱ παλαιοί Χριστιανοί νά ἀπελευθερώσουν τά λιοντάρια. Περιμένετε νά σᾶς σφάξουν, νά σᾶς κόψουν, δέν ὑπάρχει ἄλλη σωτηρία. Ὁ πόλεμος εἶναι ἀνοικτός, πολεμᾶτε μέχρι τό τέλος. Μή φοβεῖσθε. Ὅπως ἄρχισε ὁ Χριστιανισμός ἔτσι καί θά τελειώσει, μέ πολύ πόνο καί ταλαιπωρία. Σφραγίστε τό Χριστιανισμό μέ τό μαρτύριό σας.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί μοναχοί καί ἱερεῖς σας ζητάω νά ὑπογράφεται καί σεῖς αὐτό τό κείμενο εἰς τό ὄνομα τοῦ Μοναστηριοῦ καί τῆς ἐνορίας πού ἀνοίκετε.
Ἱερά Μονή Petru Voda, 14 Ἰανουαρίου 2009
Τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων τῶν ἐν Ραϊθῷ σφαγιασθέντων
Ἀρχιμανδρίτης Justin Parvu
Μετάφραση απομαγνητοφωνημένου κειμένου ΑναβάσειςΠηγή

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

14 σχόλια

 1. Ο παπούλης φαίνεται ότι είναι οσιότατος και έχει δίκιο σε πολλά.
  Όμως σκεφτείτε: Τι νόημα μπορεί να έχει ένα "χάραγμα" που δίνεται άνευ σκοπού υποτέλειας σε ένα παγκόσμιο άρχοντα; Και δη όχι στο χέρι και στο μέτωπο όπως προειδοποιεί η αποκάλυψη αλλά σε ένα διαβατήριο; Δηλαδή με τα κινητά τι έχουμε κάνει; Με το διαδίκτυο; Δεν μας παρακολοθούν όποτε θέλουν; Έχουμε υποταχθεί στο διάβολο; Όταν έλθει ο αντίχριστος θα ζητήσει υποταγή εμπρόσωπα και συγκεκριμένα ώστε να πετύχει την άρνηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαφορετικά αξία δεν θα έχει. Μέχρι τότε αυτά είναι απλά προπαρασκευαστικά για να συνηθίζουμε.
  Σαφώς πρέπει να είμαστε φρόνιμοι σαν φίδια και καθαροί σαν περιστέρια, οπότε γενικά προσέχετε τους καθημερινούς πειρασμούς και δη τους συμβιβασμούς για τα συμφέροντα. Αυτά γίνονται νίκες ή ήττες στον καθημερινό αγώνα του χριστιανού.
  Τις ευχές του γέροντος να έχουμε αδέλφια και την αγάπη του Χριστού μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλα όσα λέγονται περί "χαράγματος" σκοπό έχουν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο. Δεν πρόκειται καμία ταυτότητα να μας στείλει στην κόλαση.

  Το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο συμβολίζει πως ο άνθρωπος θα σκέφτεται και θα πράττει όπως θέλει ο αντίχριστος, δηλαδή με κίνητρο τον υλισμό. Αυτό είναι όλο, και έχει ΗΔΗ επιτευχθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαχλαμάρες.

  Ξυπνήστε επιτέλους και καταλάβετε πως όταν δε πατάμε στην Εκκλησία, δεν σεβόμαστε τους διπλανούς μας, δεν υπακούμε στον Θεό, δεν μας φταίει ένα διαβατήριο με τσιπάκι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πως συνάδει η θρησκεία και ο Χριστός με τα τσιπ πραγματικά αδυνατώ να το καταλάβω. Αυτά με τους διαβόλους και τα όμοια είναι Παραμύθια της Χαλιμάς. Βέβαια, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω που το πιστεύει μιας και πρέπει να έχει μεγαλώσει με αυτές τις αντιλήψεις. Το υποβόσκον μήνυμα της αντίδρασης και του ελέγχου της εξουσίας από το λαό βέβαια είναι σωστό. Αυτές οι (θρησκευτικές) αντιλήψεις είναι προσωπικές και καλό θα ήταν να τις κρατάμε για τον εαυτό μας και όχι να τις παρουσιάζουμε σαν γενική (αβάσιμη) πραγματικότητα, καθώς και να τις έχουμε επιλέξει συνειδητά και όχι επειδή έτσι μας έμαθαν. Πάντως οι επαναστάσεις δε γίνονται ούτε από την τηλεόραση, ούτε από τον καναπέ, ούτε με την προσευχή. Αυτά τα ολίγα και ο νοών νοείτω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Και αν θυσιαστούμε, θα θυσιαστούμε όχι για την θρησκεία (κάποιοι ίσως και γι'αυτό) αλλά προτίστως για τις ελευθερίες/δικαιώματα, την πατρίδα, τις ρίζες και το μέλλον μας που αν δεν αντιδράσουμε διαφαίνεται ζοφερό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Kαι η "Αποκάλυψη" έχει γραφτεί από ανθρώπους. Άρα, ό,τι λέει, αν γίνει, είναι μέρος ανθρώπινου σχεδίου και όχι θείου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αναδημοσιεύω τη σημαντική αυτή ομιλία του γέροντος στο δικό μου νεαρό ιστολόγιο.

  http://oimos-athina.blogspot.com/

  Συγχαρητήρια και καλόν αγώνα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αναδημοσιεύω (φυσικά με αναφορά του ιστολογίου σας) την πολύ σημαντική ομιλία του γέροντα στο νεαρό ιστολόγιό μου.

  http://oimos-athina.blogspot.com/

  με τον εξής επίλογο:

  "Είναι η απομαγνητοφώνηση ενός παλιού κειμένου.

  Ο λόγος που το αναρτούμε είναι ότι παράλληλα με τον αγώνα μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το φρόνημα του μαρτυρίου που εδώ ο ο γέροντας διδάσκει.
  Και βέβαια είναι επίκαιρο και χρήσιμο διότι επισημαίνει τις δόλιες ενέργειες της νέας εποχής, όπως αυτές βλέπουμε να ασκούνται αυτόν τον καιρό και στην πατρίδα μας και μας δείχνει τον δρόμο της αντίστασης αλλά και του μαρτυρίου!
  Φυσικά με μας τους Έλληνες είναι υπερβολικός!
  Πού να έβλεπε τον σημερινό νεοέλληνα, καθισμένο να δέχεται τα χτυπήματα το ένα μετά το άλλο.
  Γι αυτό και μόνο, για να βγάλουμε αληθινή την εικόνα που έχει για μας ο γέροντας αξίζει να ξεσηκωθούμε!!!"

  Συγχαρητήρια και καλόν αγώνα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. FRIKH DE GLUTONOUME APO AYTO ???DE IPARXEI ELPIDA ???DISIONO AKOUGETE AYTO VRE PAIDIA LENE OTI THARTHOUN MERES EIRINHS NA ZOUME NA TA DOUME AYTA ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ἐὰν σήμερα δεχτοῦμε αὐτὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα, αὔριο θὰ πέσουμε εὔκολα θύματα τοῦ ἐρχομένου –κατὰ τὸ ἀλάνθαστο καὶ θεόπνευστο Εὐαγγέλιο– Ἀντιχρίστου. Καὶ τότε θά ᾽ναι πολὺ ἀργὰ γιὰ ὁποιαδήποτε ἀντίδρασι. Κάθε συμβιβασμὸς ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς «ὀρθοδόξου ἀκριβείας» εἶνε ἐκ τοῦ πονηροῦ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητοί αδερφοί, αν κοιτάξετε λίγο την Αγία Γραφή θα δείτε ότι οι προφητείες και οι αλληγορικό προρρήσεις που αναφέρονται σ' αυτήν έχουν πραγματοποιηθεί έτσι όπως ακριβώς περιγράφονται. Δεν έχουν αλληγορική εφαρμογή στην ζωή μας. Αν δεν το έχετε ακούσει, το σφράγισμα για το οποίο μιλάει η Καινή Διαθήκη έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά σε αμερικανούς πολίτες και μάλιστα μόνο στα σημεία που αναφέρονται και στην Αποκάλυψη. Δηλαδή στο μέτωπο και στο χέρι διότι όπως λένε οι επιστήμονες εκεί είναι τα πλέον κατάλληλα σημεία. Επομένως ας κοιτάξουμε με λίγο περισσότερη σοβαρότητα τα λόγια του γέροντα. Βέβαια συμφωνώ με όσους λένε ότι το τσιπάκι στο διαβατήριο ή στην ταυτότητα δεν ισοδυναμεί με σφράγισμα. Άλλωστε η εκκλησία στην οποία οφείλουμε υπακοή δεν έχει απαγορεύσει την χρήση των συγκεκριμένων εντύπων. Διαμαρτυρήθηκε διότι προβλέπει ότι όλα αυτά είναι ο πρόδρομος του σφραγίσματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. αν βαλουμε τον σταυρο στα σκατα μετα μπορουμε να τον φιλισουμε ........... εεεεε η ταυτοτιταμας αν εχει οτιδιποτε σατανικο...........καταλαβατε ελπιζω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. η Εκκλησία δεν έχει απαγορεύσει επισημως το τσιπ στα διαβατήρια, αλλά πολλοί πατέρες ομιλούν εναντίον και της παραλαβής και αυτών, οτι υποτασσόμεθα στο πλευρό του αντιχρίστου γιατί δίνουμε δικαίωμα στην εισχώρηση του απολύτου ελέγχου. Ο αγώνας και η άρνηση πρέπει να γίνουν από τώρα και σε αυτά, διότι κι αυτά αποτελούν πρακτικές δαιμονικές. Αλλιώς ποιό το νόημα του να τα δεχτούμε αυτά και μετά να πούμε οχι στο τσιπ στο χέρι. Υποκρισία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μπορείτε να γράψετε και να σχολιάσετε τα πάντα, αλλά αν το κείμενο σας περιέχει υβριστικούς χαρακτηρισμούς σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δημοσιεύεται. Σε περίπτωση καθυστέρησης δημοσίευσης των σχολίων ζητούμε συγνώμη και παρακαλούμε να μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Με σεβασμό και εκτίμηση η διαχείριση του ιστολογίου